Soft ice, kod nas poznat kao sladoled na točenje a u svijetu se koriste razna imena kao npr. creemee, sundea, American ice cream i mnoga druga. Bilo kako ga nazivali jedna stvar je je uopštena a to je da je sladoled na točenje obično sa manjim postotkom mliječne masti (3% do 6%) i proizvodi se na temperaturi od oko -4 ° C koja je znatno manja u usporedbi sa zanatskim sladoledom koji se čuva na -15 ° C. Takođe ova vrsta sladoleda sadrži vazduh, uveden u trenutku zamrzavanja. Sadržaj vazduha, koji se naziva prekoračenje ili premašaj (eng. overrun) može varirati od 0% do 60% ukupnog volumena gotovog proizvoda. Količina vazduha mijenja ukus gotovog proizvoda. Proizvod s niskim količinama vazduha je  teži i sa ledenim ukusom  a proizvod s višim sadržajem vazduha je lakši, ima kremastiju i glađu strukturu. Istorija nastanka ove poslastice se vezuje za Tom Carvela, osnivača brenda i franžize Carvel koji je slučajno imao kvar na svom kamionu za sladoleda u Hartsdaleu u New Yorku, pa  je na parkingu i počeo prodavati svoj sladoled koji počeo da se topi vozačima. Rasprodao je sav sladoled i zaključio da su i fiksna lokacija i mekani zamrznuti desert potencijalno dobar poslovni potez. Godine 1936. Carvel je otvorio svoju prvu trgovinu i razvio tajnu formulu sladoleda s mekanom mješavinom, kao i patentirane mašine za sladoled niske temperature.

Dairy Queen, američki brend, takođe tvrde da su izumili sladoled na točenje. Godine 1938., u blizini Molina, Illinois, J. F. McCullough i njegov sin Alex, razvili su svoju "meku" formulu. Njihov prvi prodajni eksperiment bio je 4. avgusta 1938. u Kankakeeu, Illinois gdje su u roku od dva sata prodali više od 1.600 porcija  u svojoj reklamnoj prodaji.

Go to top