Bertos s.p.a.

bertos_log.jpg

Bertos je moderna fabrika koja se bavi proizvodnjom termičkih uređaja (električnih i gasnih) za profesinalne kuhinje. Bertos firma prisutna je  na međunarodnom tržištu već 40 godina, što joj je omogućilo da izgradi solidnu know-how osnovu za suočavanje sa novim i uzbudljivim izazovima, odlučna da zauzme referentno mjesto u industriji.

Go to top