Baron Professional

baron.jpg

Baron je osnovan 1995. godine  kao brand dizajniran da zadovolji najzahtjevnije potreba profesionalnog ugostiteljstva. Njeihova ogromna paleta integrisanih sistema i opreme za profesionalne kuhinje brzo je postigla ugled zahvaljujući savršenoj kombinaciji visoke efikasnosti i sofisticiranog dizajna. Baron je idealan partner za profesionalne ugostitelje, zahvaljujući svojoj velikoj i potpunoj ponudi podijeljenoj na 10 linija proizvoda s ukupno preko 5000 artikala, od inovativnih kuhinjskih, rashladnih, mašina za pranje posuđa do ekskluzivnih sistema za samoposluživanje ili slobodnog protoka distribucije hrane.

Go to top